Dịch vụ Thẩm định giá doanh nghiệp

Dịch vụ Thẩm định giá doanh nghiệp là một trong những dịch vụ chủ chốt của Kiểm toán ACF, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam. Với sự am hiểu sâu sắc về hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ giúp Quý vị lựa chọn phương pháp định giá phù hợp cho từng hoạt động và mục đích cụ thể như Chuyển nhượng vốn; Phát hành cổ phiếu, Chứng minh năng lực tài chính; Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh; Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn; Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A); Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp..

Dịch vụ Thẩm Định giá doanh nghiệp

Dịch vụ Thẩm định giá Doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc: Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ; Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty; Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

 

1. Mục đích thẩm định giá trị doanh nghiệp là gì?

 • Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Chứng minh năng lực tài chính;
 • Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
 • Phục vụ việc cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
 • Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp, …

2. Các phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp

 • Phương pháp giá trị tài sản thuần;
 • Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức;
 • Phương pháp chiết khấu lợi nhuận;
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền;
 • Phương pháp hệ số giá/thu nhập (P/E);

3. Đối tượng sử dụng dịch vụ

Nhìn chung, các đối tượng sử dụng dịch vụ Thẩm định giá trị doanh nghiệp thường là các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức và doanh nghiệp nhà nước:

 • Đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa;
 • Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…;
 • Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng;
 • Đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi, Kiểm toán ACF, luôn cam kết mang tới chất lượng tốt nhất, thời gian nhanh nhất, xác định chính xác nhất giá trị doanh nghiệp, mang lại lợi ích tối đa cho quý khách hàng.