Tìm hiểu về Báo cáo giao dịch liên kết

by acuong - 21/09/2020

BÁO CÁO GIAO DỊCH LIÊN KẾT 1.      Đối tượng phải làm báo cáo giao dịch liên kết. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với […]

Dịch vụ kế toán trọn gói

by anbiweb - 18/11/2019

Dịch vụ Kế toán trọn gói là một trong những dịch vụ then chốt của Kiểm toán ACF. Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi Kiểm toán ACF giúp Doanh nghiệp cắt giảm tối đa chi phí, yên tâm về chuyên môn kế toán, thuế và tập trung vào việc phát triển kinh doanh. […]