Tìm hiểu về Báo cáo giao dịch liên kết

by acuong - 21/09/2020

BÁO CÁO GIAO DỊCH LIÊN KẾT 1.      Đối tượng phải làm báo cáo giao dịch liên kết. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với […]

Dịch vụ Tư vấn thuế

by anbiweb - 18/11/2019

Dịch vụ Tư vấn thuế là một trong những dịch vụ chủ chốt của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá ACF Việt Nam. Trong nền kinh tế hiện nay, với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống pháp luật nói chung và các quy định thuế nói riêng, các […]