Tìm hiểu về Báo cáo giao dịch liên kết

by acuong - 21/09/2020

BÁO CÁO GIAO DỊCH LIÊN KẾT 1.      Đối tượng phải làm báo cáo giao dịch liên kết. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với […]

Dịch vụ kiểm toán giá rẻ - nhanh chóng -uy tín

Dịch vụ kiểm toán giá hợp lý – nhanh chóng -uy tín

by acuong - 15/01/2020

Công ty kiểm toán ACF là một trong những đơn vị tại Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán, quyết toán với giá cực kỳ ưu đãi. Với sự phát triển không ngừng của xã hội, các công ty, doanh nghiệp ngày càng nhiều, ngày càng mở rộng nên việc lựa […]

Tìm hiểu về Ý kiến kiểm toán trong báo cáo kiểm toán

by acuong - 05/01/2020

Báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên về báo cáo tài chính là khâu công việc cuối cùng của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. Về thực chất, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính là bản thông báo kết quả cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho người sử […]

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn về trích lập và xử lý các khoản dự phòng

by acuong - 05/01/2020

Ngày 08 tháng 08 năm 2019, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 48/2019 Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phấm, hàng hóa, dịch vụ, công trình […]

Hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư, một số vướng mắc gặp phải

by acuong - 05/01/2020

Hiện Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ có quy định các điều kiện để hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), trong đó có 2 nội dung như sau: – Công ty phải có dự án đang trong giai đoạn […]

Điểm mới của thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý khoản dự phòng

by acuong - 04/01/2020

ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 48/2019/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRÍCH LẬP VÀ XỬ LÝ KHOẢN DỰ PHÒNG Ngày 08/08/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải […]