Tìm hiểu về Báo cáo giao dịch liên kết

by acuong - 21/09/2020

BÁO CÁO GIAO DỊCH LIÊN KẾT 1.      Đối tượng phải làm báo cáo giao dịch liên kết. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với […]

Chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thuế TNDN

by acuong - 26/11/2019

1. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: (Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015) “1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản […]

Tổng hợp các sai phạm về thuế thường gặp kế toán cần LƯU Ý

by anbiweb - 18/11/2019

Các sai phạm về thuế có thể dẫn đến hậu quả doanh nghiệp chịu phạt khi cơ quan thuế phát hiện, hoặc đóng thuế theo mức ấn định của cơ quan thuế. Dưới đây là các trường hợp phổ biến nhất mà kế toán cần lưu ý. Các sai phạm về thuế thường gặp I. Doanh nghiệp […]