Hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử với Công ty thành lập từ 01/11/2018 đến 21/10/2020

by acuong - 26/11/2019

Công văn số 4763/TCT-CS ngày 29 tháng 11 năm 2018 của tổng cục thuế hướng dẫn về việc áp dụng hoá đơn điện tử đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 –          Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 […]

Chính sách thuế về thay đổi tên và địa chỉ trên hóa đơn điện tử

by acuong - 24/11/2019

Công văn số 6520/CT-TTHT ngày 05/11/2019 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc thay đổi tên và địa chỉ trên hóa đơn điện tử như sau: Trong thời gian chờ Cơ quan Thuế  xây dựng dữ liệu hóa đơn điện tử để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế thì […]

Cách sử dụng hóa đơn điện tử

by anbiweb - 18/11/2019

Cách sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 và NĐ 119 được quy định cụ thể ra sao, hóa đơn điện tử lưu trữ như thế nào? 1. Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử – Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử […]

Những câu hỏi thường gặp về Hóa đơn điện tử

by anbiweb - 18/11/2019

Sau đây các bạn bắt đầu lần lượt vào từng câu hỏi nhé #1. Có mấy hình thức hóa đơn điện tử? Theo Khoản 3, khoản 4 Điều 3 NĐ 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định hai hình thức hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn […]