Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn về trích lập và xử lý các khoản dự phòng

by acuong - 05/01/2020

Ngày 08 tháng 08 năm 2019, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 48/2019 Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phấm, hàng hóa, dịch vụ, công trình […]

Điểm mới của thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý khoản dự phòng

by acuong - 04/01/2020

ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 48/2019/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRÍCH LẬP VÀ XỬ LÝ KHOẢN DỰ PHÒNG Ngày 08/08/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải […]

Thu nhập khác là gì? Cẩm nang TOÀN TẬP về Thu nhập khác

by anbiweb - 18/11/2019

Thu nhập khác là gì? Thu nhâp khác trong thuế TNDN và thu nhập khác theo Thông tư 200 có khác biệt gì không? I. Thu nhập khác là gì? Thu nhập khác theo Thông tư 78 năm 2014 được định nghĩa là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản […]

Giá vốn hàng bán là gì? Phương pháp, cách hạch toán

by anbiweb - 18/11/2019

Giá vốn hàng bán (GVHB) là gì? Thời điểm ghi nhận giá vốn hàng bán là khi nào? I. Giá vốn hàng bán là gì? Ý nghĩa của Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán tiếng anh gọi là Cost of Goods sold hoặc Cost of sales được viết tắt là COGS và COS là giá […]

Doanh thu là gì? Thời điểm ghi nhận doanh thu và các xác định doanh thu của từng hoạt động

by anbiweb - 18/11/2019

Doanh thu là gì? Thời điểm ghi nhận doanh thu? Hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thu nhập chịu thuế TNDN năm 2019. Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây 1. Doanh thu là gì? Doanh thu là toàn bộ tiền do việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp lao vụ, […]