Hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư, một số vướng mắc gặp phải

by acuong - 05/01/2020

Hiện Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ có quy định các điều kiện để hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), trong đó có 2 nội dung như sau: – Công ty phải có dự án đang trong giai đoạn […]